Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej i jakie koszty pokrywa Rechtsschutz?

Ubezpieczenie pokrywa koszty adwokata, honraria prawników, koszty sądowe, zwrot kosztów dojazdu świadków na rozprawy, opłaty sądowe, wynagrodzenie biegłych i rzeczoznawców oraz kaucję w przypadku aresztowania. W razie przegranej rozprawy sadowej, ubezpieczenie pokrywa także koszty zasądzone na rzecz strony przeciwnej. Decydując się na ubezpieczenie Rechtsschutzversicherung otrzymujesz również bezpłatne porady prawne opinie i konsultacje prawnicze (nawet nie zgłaszając szkody).

☑️ Jakie dziedziny życia obejmuje ubezpieczenie ochrony prawnej?

– Życie prywatne
np. sprzedawca nie chce uznać reklamacji w ramach gwarancji,

– Praca
np. niewypłacone wynagrodzenie za nadgodziny,

– Ruch drogowy (również ochrona prawna dla kierowców zawodowych)
np. niesłuszne zatrzymanie prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,

– Mieszkanie & nieruchomości (dla najemców i wynajmujących)
np. niesłuszne bądź bezterminowe wypowiedzenie umowy o mieszkanie lub niepłacący czynszu lokator,

Ochrona prawna dla firm i osób prowadzących własną działalność
np. przedsądowa windykacja wierzytelności lub spory z organami administracji publicznej.

☑️ Czy ubezpieczenie ochrony prawnej w Niemczech pokryje koszty mojego prawnika?

Masz prawo wybrać sobie swojego prawnika. Może to być adwokat u którego byłeś już w przeszłości lub którego polecili Ci znajomi. Możesz też zwrócić się do ubezpieczalni z prośbą o polecnie dobrego adwokata w Twojej okolicy. Usługi każdego z nich zostaną rozliczone w ramach polisy ubezpieczeniowej.

☑️ Czy wykupione ubezpieczenie w Niemczech działa również w Polsce?

W większości ubezpieczalni ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe na terenie całego świata, we wszystkich państwach, które posiadają instytucje administracyjne.

☑️ Czy ubezpieczenie pomoże mi, jeżeli problem powstał przed wykupieniem polisy?

Spory prawne, które zaistniały przed datą rozpoczęcia obowiązywania polisy, nie będą uwzględnione.