Wynajmujesz mieszkanie w Niemczech?

Warto abyś rozważył 3 ubezpieczenia:

✅ OC (Haftpflichtversicherung),

✅ ubezpieczenie mieszkania (Hausratversicherung),

✅ ochrona prawna (Rechtsschutzversicherung).

O każdym z tych ubezpieczeń przeczytasz w osobnej zakładce na naszej stronie.

Niestety w Niemczech wiele osób żeruje na nieświadomości obcokrajowców. Znamy wiele historii, gdzie np. mieszkanie najemcy przez kilka miesięcy było zalewane ściekami i spółdzielnia kompletnie się tym nie interesowała. Znamy też przypadki, gdzie po kilku miesiącach mieszkania okazało się, że w zimie w całym mieszkaniu występuje ogromny grzyb. Został on doskonale zakryty podczas podpisywania umowy w lecie.

W takich sytuacjach masz swoje prawa! Warto mieć prawnika, który pomoże Ci je wyegzekwować oraz ubezpieczenie, które pokryje Twoje straty.

Są też sytuacje, w których to Ty możesz przypadkiem uszkodzić czyjeś mienie, np. zalewając sąsiadów – warto, aby Twoje ubezpieczenie OC pokryło starty sąsiada a ochrona prawna pomogła Ci zminimalizować konsekwencje prawne.